Ndërmjetësim për punësime

ELC Group sipas legjislacionit Gjerman garanton punësimin në Gjermani per infermierëve që kanë përfunduar Shkollen e Mesme Medicinale (e pergjithshme) si dhe Fakulltetin e Infiermeris.

VENDE PUNE

Vend pune i garantuar në spitale, klinika dhe qendra të kujdesit shëndetësor, qendra të rehabilitimit geriartik.

PAGË SIPAS KONTRATËS

Të ardhura mujore do të përcaktohen sipas kontratës me klinikat.

KONTRATË PUNË

Kontratë pune si infermier i liçensuar dhe lejeqëndrim për
të punuar e jetuar në Gjermani

PËRGATITJE FALAS

Përgatitje falas për provimin e lejes së ushtrimit të profesionit të infermierit në Gjermani

MËSIM I GJUHËS GJERMANE

Mësim i Gjuhës Gjermane në Gostivar, Tetovë dhe Prishtinë

MBËSHTETJE

Mbështetje në proçesin e transferimit, integrimit dhe fillimit të punës në Gjermani.