IT Shërbimet

Shërbimet në kuadër të Teknologjisë Informative janë të shumta por ne do ti ndajmë në disa kategori që njihen dhe janë më të popullarizuara: Grafik Dizajn, Web Programim, Software Programim, Mobile Application Programim etj


Web – Programimi
ELC Group në stafin e tyre ka një ekip shumë të përgatitur në lëmin e ofrimit të web-faqeve të të gjitha llojeve. Në kuadër të web-faqeve ne ofrojmë sisteme menaxhuese online përmes web-faqeve që ju mundëson të menaxhoni më lehtë biznesin dhe aktivitetet tuaja. Ajo çka na bënë më të mirë se të tjerët është se përdorim platëformat teknologjike (HTML, CSS, PHP, MySQL, .NET, SQL, Python, JavaScript, Java etj) . Këtu mund të hyjnë: sisteme të ndryshme të menaxhimit online përmes webfaqeve për: agjensione turistike, hotele, portale etj


Dizajni Grafik
Kemi ekipin më të speciliazuar dizajnerësh që do të ju ofronin një dizajn modern që i përshtatet profilit dhe misionit të kompanisë suaj. Ne ofrojmë krijime të Logo-ve, Dizajne-ve të ndryshme, brendimin e komplet shërbimeve të kompanisë suaj etj

 


Software – Programimi

Aplikacione softwerike për restaurante, barnatore, depo të ndryshme, markete etj përmes platformave si: Java, .NET, Visual Basic, PHP, SQL, MySQL…

 

 


Mobile – Programimi
Aplikacione të telefonave mobil për Android dhe iOS.