Summer Camp

Free

No student enrolled

Kampi veror është një komponent i përvitshëm i shkollës ELC. Kështu shkolla ka një eksperiencë prej 11 vitesh në këtë lloj organizimi. Falë këtij treguesi dhe pozicionit gjeografik ajo ka qenë gjithmonë e kërkuar nga prindërit.

Ky kamp synon: Së pari të plotësojë nevojat e nxënësve të shkollës për vendqëndrim, argëtim dhe aktivitete pas periudhës së shkollës deri në momentin e nisjes së pushimeve familjare.

Së dyti është një sistem i hapur për fëmijët e tjerë jashtë shkollës, të cilët gjejnë në kampus një organizim ndryshe nga çdo ambjent tjetër.

Kampi fillon menjëherë pas mbarimit të shkollës dhe vazhdon sipas nevojave gjatë gjithë verës.

Funskionimi i kampit ndihmohet mjaft nga infrastruktura shkollore, të cilat nisin me mjediset ku futen: Pishina, ambjentet e klasave, kinoteatri, fushat, palestra, këndi i lojrave, sistemi ynë i transportit dhe mësuesit e edukatorët e shkollës.

Shkolla shfrytëzon të gjitha burimet e saj të brendshme për kampin veror, duke u bërë në këtë mënyrë besuese për prindin.

Grupmoshtat në kamp variojnë nga 7 vjeç-13 vjeç, duke u ndarë në grupe, bashkëngjitur programet specifike për secilin.

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *