Përgatitja për aplikim në punë

Free

No student enrolled

Përmes këtij trajnimi ju mund të merrni njohuri sa i përket aftësive në punësim. Përmes shembujve praktik t’i qaseni më lehtë tregut të punës.

  • Të identifikoni më gjerë aftësitë tuaja punësuese;
  • Të evidentoni aftësitë e duhura në aplikacionin për punësim;
  • Të Kuptoni rëndësinë e aftësive për punësim;
  • Të Kuptoni faktet që ju rritin shanset për punësim;
  • Të Përgatitni CV dhe letër motivuese;
  • Mësoni sjelljet e duhura në një intervistë;
  • Të Njihni gabimet që nuk duhet të bëni gjatë intervistimit;

Mësoni bazat e komunikimit formal

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *