Gjuhë Italiane

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në gjuhën Italiane për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Italiane duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

  • Plan Programi

Niveli I                 Fillestar (A1)

  • Fillestar I përparuar (A2)

 

Niveli II           –     Mesatar (B1)

  • Mesatar I përparuar (B2)

 

Niveli III          –     I përparuar (C1)

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *