Gjuhë Gjermane

Free

One student enrolled

GJUHË GJERMANE

“ELC – Group” ofron kurse në gjuhën Gjermane për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Gjuhës Gjermane duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

Plan Programi

Sistemi Evropian ofron mundësi unike për mësimin e gjuhëve në të gjithë Evropën. Këto kurse të gjuhës gjermane në Gostivar zhvillohen në gjashtë nivele të standardizuara, ky sistem përshkruan shkathtësitë, nëpër të cilat do t’i duhet të kalojë secilit nxënës. Qendra ELC ofron kurset e gjuhës gjermane duke u bazuar në kornizen evropiane të TELC – The European Language Certificates

 

Niveli A1 – Ju mund të flisni rreth gjërave bazike, si rreth asaj se ku jeton, dhe cilët janë hobit tuaj.

Niveli A2 – Ju mund t’i komunikoni informatat bazike, dhe të shprehni nevojat e juaja.

Niveli B1 – Ju mund t’i menaxhoni situatat e përditshme dhe nëse udhëtoni në Gjermani, ju lehtësisht mund t’i tejkaloni shumicën e situatave, të flisni rreth përvojave dhe pikëpamjeve tuaja.

Niveli B2 – Ju mund të komunikoni edhe gjatë rastësive, dhe atë, rrjedhshëm.

Niveli C1 – Ju nuk keni nevojë të kërkoni fjalët, sepse mund të flisni gjermanishten në çfarëdo situate.

Niveli C2 – Ju kuptoni gjithçka që lexoni dhe dëgjoni. Gjithashtu mund të flisni në detaje.

 

Ligjërimi bëhet në dy forma

Intensiv: i cili organizohet çdo ditë nga 4 orë mësimi

I rregullt: Organizohet tri herë në javë nga dy orë mësimi.

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *