Fizikë

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në Fizik për fëmijë, adoleshentë dhe të rritur në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Fizikës duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë jo vetëm në ambjentet e Shkollës sonë por edhe në praktikë, duke u bërë pjesë e eksperiencave unike në kontekste të ndryshme socialo-kulturore.

 

– Për fillorist prej klas të 1 – 5

– Për fillorist prej klas të 5 – 9

– Për shkolla te larta prej vitit I – IV

– për maturantët, kurse për rritjen cilësore dhe thellimin e njohurive në matematikë (provimet e maturës);

– për studentët, kurse intensive për provimet e sezonit;
– për nxënësit, kurse për konsolidimin e njohurive bazë në matematikë;
– për përgatitje në Kolexh
– për nxënësit/maturantët, kurse intensive;
– kurse online, për të gjitha nivelet (individualisht);

 

NXËNËSIT, STUDENTËT DHE MATURANTËT QË JANË PËRGATITUR TEK NE KANË ARRITUR REZULTATE TË SHKËLQYERA NË PROVIME!

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *