AutoCad

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në AutoCad në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e AutoCad duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë edhe në praktikë.

 

Kandidatët që do të ndjekin këtë trajnim do të aftësohen në:

 • Domethënien e projektimit në Auto Cad.
 • Rëndësinë e punës me Auto Cad.
 • Aftësitë kryesore për projektimin e elementeve të ndryshme në AutoCad.
 • Hapat fillestar në AutoCAD
 • Si të vizatojmë në AutoCAD
 • Komandat bazike
 • Organizimi në shtresa i vizatimit
 • Tipet e avancuara të objekteve
 • Ndryshimet në vizatim
 • Insertimi i simboleve
 • Rregullimi i faqeve për shtyp
 • Printimi i vizatimit
 • Stilet e shënimeve
 • Krijimi i shablloneve etj.
Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *