ArchiCad

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në ArchiCad në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e ArchiCad duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë edhe në praktikë.

  • Të vizatoni projektet e parashtruara arkitektonike
  • Të nxjerrni detalet në disa forma
  • Të modeloni ne 3D
  • Të përgaditni dokumentacionin e nevojshem për projekt
  • Të finalizoni perspektivat me foto render
  • Të kalkuloni siperfaqe të ndryshme dhe vëllime
  • Të përpunoni parallogarit e materialeve te nevojshme për projekt
Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *