Adobe Photoshop

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në Adobe Photoshop në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Adobe Photoshop duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë edhe në praktikë.

  • Domain 2.0 Identifzing Design Elements When Preparing Images
  • Domain 3.0 Understanding Adobe Photoshop
  • Domain 4.0 Manipulating images by using Adobe Photoshop
  • Domain 5.0 Publishing Digital Images by using Adobe Photoshop
Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *